Over Visie Woningmarkt 2030

   
Wij, directeur-bestuurders van vijf corporaties in West-Brabant en Tholen, hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een regionale visie op wonen en leven. Hiermee hebben we ons werk uit 2009 geactualiseerd en uitgebreid. We hebben een regionale visie gemaakt omdat we beter inzicht wilden krijgen in de ontwikkelingen van en op onze regionaal functionerende woningmarkt, om zo een stevige basis neer te leggen voor gezamenlijke en individuele beleids- en investeringsbeslissingen.
   
Lees verder ...

  

Visie 2030: Totaalrapport

  

  

Visie 2030: Hoofdstukken

  

  

Visie 2025: Totaalrapport

  

Het totaalrapport van de visie leven en wonen in West-Brabant en Tholen 2030.
   

De afzonderlijke hoofdstukken van de visie leven en wonen in West-Brabant en Tholen 2030.
   

Het totaalrapport van de visie leven en wonen in West-Brabant en Tholen 2025.