Over Visie Woningmarkt 2030

   
Wij zijn de woningcorporaties Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, Woningstichting Woensdrecht, R&B Wonen en RWS Goes. Ons werkgebied bestaat uit West-Brabant, Tholen en de Bevelanden, een gebied dat te maken heeft met vergrijzing en – over enkele jaren – bevolkingskrimp. Dit heeft gevolgen voor het wonen en leven in de regio. Om daarop te antiperen hebben wij de regionale Visie op Wonen en Leven in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden 2030 opgesteld.
   
Lees verder ...

 

 

  

Visie 2030: actualisatie 2017

  

     

  

Visie 2030, uitgave 2013 

  

     

  

Visie 2025, uitgave 2009

  

 
 

Het totaalrapport van de visie op leven en wonen in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden 2030.
   

     

Het totaalrapport van de visie op leven en wonen in West-Brabant en Tholen 2030, uitgave 2013. 
   

     

 

Het totaalrapport van de visie op leven en wonen in West-Brabant en Tholen 2025, uitgave 2009.